ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ VITEXTHERM

Γωνιόκρανο PVC µε υαλόπλεγµα

Γωνιόκρανο PVC µε υαλόπλεγµα για ενίσχυση και προστασία όλων των γωνιών, ακµών και ανοιγµάτων παραθύρων και θυρών στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης VitexTherm.

Πλεονεκτήµατα:

  • Κατασκευασµένο από PVC ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον
  • Υαλόπλεγµα που συµµορφώνεται µε την EAD 040083-00-0404

Ενίσχυση γωνιών, ακµών και ανοιγµάτων παραθύρων και θυρών

  • Προστασία των γωνιών από µηχανικές βλάβες
  • Αποτροπή τριχοειδικών ρωγµών
  • ∆ηµιουργία ιδανικών ευθείων γωνιών
Width

2500mm

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο