ΦΡΕΖΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ

Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση του εξαρτήματος στερέωσης πριζών

Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση του εξαρτήματος στερέωσης πριζών

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο