ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΤΥΠΟΥ Ε)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά (τύπου Ε)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά (τύπου Ε)

Συσκευασία

Δέμα (25 τμχ x 2,5m)

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο