ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ V)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες (τύπου V)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες (τύπου V)

Συσκευασία

Δέμα (25 τμχ x 2,5m)

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο