ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ

Ειδικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία σκοτίας σε τραπεζοειδη μορφή

Ειδικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία σκοτίας σε τραπεζοειδη μορφή

Συσκευασία

2m

Διαστάσεις

30/20/17 mm

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο