ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Κυλινδρος πολυαιθυλένιου για την ανάρτηση μεγάλων φορτίων (έως 40kg) στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM. (Ø 90mm, Μήκος 540mm)

Κυλινδρος πολυαιθυλένιου για την ανάρτηση μεγάλων φορτίων (έως 40kg) στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM. (Ø 90mm, Μήκος 540mm)

Συσκευασία

κύλινδρος 540mm

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο