ΔΗΜΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ.ΒΙΟΜΗΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ