Πολιτική Χρήσης “Cookies”

Ο παρών ιστότοπος www.vitextherm.gr (εφεξής, ο «Ιστότοπος») είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VITEX A.E.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος», νομίμως εκπροσωπουμένης (εφεξής, η «Εταιρεία»), η οποία τον εκμεταλλεύεται με σκοπό, περιοριστικά, την παρουσίαση και την προώθηση των καταστατικών και επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της, καθώς και την προβολή στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου των προϊόντων της και των εν γένει δράσεών της. Η εν γένει χρήση του Ιστότοπου από κάθε επισκέπτη/χρήστη διέπεται από τους επίσημους «ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ» αυτού, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο και τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει πριν από την πλοήγησή του σε αυτόν.

Με την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ “COOKIES” η Εταιρεία ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου ΕΙΔΙΚΑ ως προς τον τρόπο και τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης εκ μέρους της των αρχείων που ονομάζονται “cookies”, καθώς επίσης και για τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου αναφορικά με τις εν λόγω πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Τι είναι τα «cookies»;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη, στο smartphone του ή σε άλλη συνδεμένη με το διαδίκτυο συσκευή, ώστε κάθε φορά συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτή υπηρεσίες (εφεξής, «cookies»). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή γλώσσας προτίμησης). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή του ιστότοπου, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη. Η εν λόγω ενέργεια  μπορεί να κάνει την επόμενη επίσκεψη ευκολότερη και τον ιστότοπο πιο χρήσιμο. Διευκρινίζεται ότι τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να παράσχουν πρόσβαση στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη/χρήστη. Ειδικότερα, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαβαστούν πληροφορίες μέσα από τον σκληρό δίσκο του επισκέπτη/χρήστη, ακόμη και αν αποθηκευτούν cookies εκεί ούτε μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη μέσω της αποθήκευσης cookies.  

 1. Ποιος νόμος διέπει τα cookies;

Τα cookies διέπονται από την Οδηγία e-privacy 2002/58/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006),  σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη στον Κανονισμό Ε.Ε. περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679), αιτιολογική σκέψη 173.

 1. Πώς γίνεται η επεξεργασία των cookies στον συγκεκριμένο Ιστότοπο;

Στο πλαίσιο της ως άνω ισχύουσας νομοθεσίας, κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον συγκεκριμένο Ιστότοπο εμφανίζεται «παράθυρο» που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δηλώσει αφενός την ενημέρωσή του σχετικά με την παρούσα Πολιτική και την εγκατάσταση των τεχνικών απαραίτητων / λειτουργικών cookies (βλ. κατωτέρω) και αφετέρου τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των μη τεχνικά απαραίτητων cookies, εκείνων δηλαδή που στοχεύουν στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω (υπό Α). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την εγκατάσταση/αποθήκευση των μη τεχνικά απαραίτητων cookies, ο Ιστότοπος παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα, μέσω του ίδιου ως άνω αναδυόμενου «παραθύρου», να επιλέξει τα cookies που επιθυμεί ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του. Διευκρινίζεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έδωσε κατά την είσοδό του στον Ιστότοπο ή να αλλάξει τις προτιμήσεις του σε σχέση με τη χρήση των cookies μέσω των ειδικών ρυθμίσεων που διαθέτει το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Ειδικότερα:

 

Α) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ του χρήστη

Εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεσή σας κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο με τον τρόπο που αναφέρθηκε ανωτέρω, θα εγκατασταθούν / αποθηκευθούν όλα τα cookies που αναφέρονται κατωτέρω και τα οποία επιτελούν τις παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενες λειτουργίες.

 • Cookies Ανάλυσης

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Εταιρεία να συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου στο οποίο κάνετε ‘κλικ’ καθώς περιηγείστε σε αυτόν, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και του σχεδιασμού του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρέχονται από τρίτο πάροχο αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τον Ιστότοπο της Εταιρείας. Επίσης, αυτά τα cookies θυμούνται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του Ιστότοπου έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να παρέχει προωθητικές και άλλες σχετικές πληροφορίες προς εσάς μέσω της Ιστότοπου, καθώς επίσης επιτρέπουν στη Εταιρεία να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν οι χρήστες για να φτάσουν στον Ιστότοπο. Χρειάζεται να διαπιστώνεται αυτό, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να αμείβονται κατάλληλα οι τυχόν συνεργάτες της Εταιρείας. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ενώ  βοηθούν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του Ιστότοπου.

·         cookies σχετικά με Προωθητικές Υπηρεσίες («remarketing» – επαναστόχευση)

Ενδέχεται στο μέλλον η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες μάρκετινγκ για να την παρουσίαση διαφημιστικών μηνυμάτων στο κοινό. Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ – remarketing περιλαμβάνουν την προβολή διαφημίσεων μέσω συνεργατών διαφημιστών ή μέσω διαφημιστικών δικτύων που χρησιμοποιούν cookies τρίτων. Τα cookies αυτά ενεργοποιούνται όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και διαβάζονται μόνο από τον σχετικό συνεργάτη διαφημιστή. Επίσης, ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί την επαναστόχευση για να διασφαλίζει ότι οι προβαλλόμενες διαφημίσεις ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies που αποθηκεύονται προσωρινά για τον σκοπό αυτόν δίνουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας, που είναι επιφορτισμένοι με την επαναστόχευση να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες του Ιστότοπου (με ψευδώνυμο) και να παρουσιάζουν μόνο τα προϊόντα εκείνα που θα ενδιέφεραν τους επισκέπτες μας. Στα cookies των συνεργατών επαναστόχευσης δεν αποθηκεύονται προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα. Και τα δεδομένα που συλλέγονται δεν συγχωνεύονται με δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επισκεπτών μας. Ειδικότερα, οι ως άνω υπηρεσίες δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα, ενδεικτικά:

 • να αξιολογεί την επιτυχία και να υπολογίζει το κόστος διαφήμισης,
 • να εντοπίζει ποιες διαφημίσεις έχετε δει ήδη, προκειμένου να αποφεύγει να σας προβάλλει τις ίδιες διαφημίσεις ξανά,
 • να βλέπει τον αριθμό των επισκέψεων του Ιστότοπου,
 • να εντοπίζει τα εσωτερικά αιτήματα αναζήτησης,
 • να αναγνωρίζει την κατάσταση της σύνδεσής σας.

 

Β) ΧΩΡΙΣ τη συγκατάθεση του χρήστη

Η ισχύουσα νομοθεσία καθιερώνει εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης του χρήστη ως προς τα cookies που θεωρούνται «τεχνικά απαραίτητα» για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Συνεπώς, τα εν λόγω τεχνικά απαραίτητα cookies εγκαθίστανται / αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη αμέσως κατά την είσοδό του στον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή του. Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29* (Γνώμη 4/2012) έχει διευκρινίσει ειδικότερα τις κατηγορίες cookies που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση, ως κατωτέρω:

Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (“session”) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα, τέτοια cookies είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (“persistent”) cookies που εγκατθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.

Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση.

Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα Cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Cookies με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως “flash player” cookies κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα αυτά που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (“load balancing”) σε μια σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. αυτά που αφορούν στην επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα).

Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (“plug-ins”) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στον διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (“logged in”).

 

Σημείωση: όλα τα παραπάνω αναφερόμενα αφορούν στον τρόπο εγκατάστασης των cookies για τη λειτουργία του συγκεκριμένου Ιστότοπου και στις επιλογές που παρέχει ο συγκεκριμένος Ιστότοπος στους επισκέπτες/χρήστες αυτού αναφορικά με την εγκατάσταση των cookies. Ενημερώνουμε, επιπρόσθετα,  τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου ότι κάθε φυλλομετρητής (“web browser”) παρέχει σαφείς οδηγίες για τη χρήση cookies μέσω αντίστοιχης πολιτικής. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την κατάλληλη σύνδεση (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari). Σας συνιστούμε επίσης να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πλέον επίκαιρη πληροφόρηση. Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με συγκεκριμένα cookies.

 

 

Cookie

Όνομα

Σκοπός

Περισσότερες πληροφορίες

__utma

Google Analytics

Χρησιμοποιούνται για να διακρίνουμε τους χρήστες και τις περιόδους σύνδεσης. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

__utmb

Google Analytics

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό νέων περιόδων σύνδεσης / επισκέψεων. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

__utmc

Google Analytics

Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να καθορίσει εάν ο χρήστης ήταν σε μια νέα συνεδρία / επίσκεψη.

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

__utmz

Google Analytics

Αποθηκεύει την πηγή επισκεψιμότητας ή την καμπάνια που εξηγεί πώς έφτασε ο χρήστης στον ιστότοπό σας. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

 

PHPSESSID

Η χρήση των εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο δικτυακό ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες λειτουργίες (π.χ. όταν κάνετε κλικ στο “πίσω”, θα επιστρέψετε στην αντίστοιχη προηγούμενη σελίδα).

 

__utmt

Google Analytics

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεμονωμένων μεταβλητών δεδομένων των επισκεπτών Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.

Google Analytics Cookie Usage on Websites

Google Analytics Privacy Overview

 

 

 1. Τι ισχύει για τους συνδέσμους (“links” ή “hyperlinks”);

Ενδέχεται μέσα στο ηλεκτρονικό κείμενο του Ιστότοπου να περιέχεται λέξη ή φράση μαρκαρισμένη με κάποιον εμφανή τρόπο ή εικόνα με την εντολή να «μεταφέρει» τον χρήστη σε άλλη σχετική ιστοσελίδα, από τον κόμβο προέλευσης στον κόμβο προορισμού. Οι εν λόγω ιστοσελίδες στις οποίες μεταφέρεται ο χρήστης ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα και όχι στην Εταιρεία, διέπονται δε από τους δικούς τους όρους χρήσης και τη δική τους πολιτική χρήσης cookies. Διευκρινίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Cookies αφορά αποκλειστικά και μόνο στον συγκεκριμένο Ιστότοπο ενώ δεν αφορά στις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, στις οποίες ενδέχεται να γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο.       

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου ότι, μεταξύ άλλων, διατηρούνται σήμερα στον Ιστότοπο σύνδεσμοι με τα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, YouTube και Linkedin.

 

 1. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα Cookies;

Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies και εκτός αν έχει διατυπωθεί κάτι διαφορετικό παραπάνω, όλα τα cookies που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας θα λήξουν δύο (2) έτη μετά από την τελευταία επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ή από την ημερομηνία που αποθηκεύτηκε το cookie.   

 

 1. Πώς πληροφορούνται οι επισκέπτες/χρήστες για τυχόν αλλαγή της παρούσας Πολιτικής;

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή καταργήσει όρο ή όρους της παρούσας Πολιτικής οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από προηγούμενη αναγγελία ή ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική θα αναρτώνται εγκαίρως στον Ιστότοπο για τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών αυτού.

 

 1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον ιδιοκτήτη του Ιστότοπου;

Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies, παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (μια υπηρεσία που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων AQS με δ.τ. “ADVANCED QUALITY SERVICES Ε.Π.Ε.», διεύθυνση: Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, Άγιος Στέφανος Αττικής) καλώντας στο τηλέφωνο 210-6216997 ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου dpo@vitex.gr.

 

 

*Η «Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», γνωστή και ως «Ομάδα του άρθρου 29», η οποία ήδη αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, είχε συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.  Η Ομάδα είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ήταν ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Εξέταζε θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσίαζαν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τα οποία εξέδιδε γνωμοδοτήσεις και κείμενο εργασίας.-    

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο