ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023:

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα.

Το Εξοικονομώ 2023 έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και  εντάσσεται στα έργα του  Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α) και για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί να μετέχει στο πρόγραμμα στόχος είναι: η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% για κάθε δικαιούχο / κτίριο.

 

 1. Παρεμβάσεις Εξοικονομώ 2023:

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες από το νέο Εξοικονομώ 2023 είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αναβάθμιση ή εφαρμογή θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης/θέρμανσης και/ή φωτισμού
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμηση ενέργειας όπως εγκατάσταση smart home- έξυπνου σπιτιού

 

 1. Προϋποθέσεις για ένταξη στο Εξοικονομώ 2023:

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω αυστηρά κριτήρια:

 • Να υφίστανται νόμιμα
 • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες
 • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες των αιτούντων στο πρόγραμμα
 • Να έχουν αξιολογηθεί (βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με τη κατηγορία Γ
 • Να μην επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σημαντικό: Εφόσον η αίτηση κριθεί «καταρχήν επιλέξιμη» για υποβολή στο «Εξοικονομώ 2023» απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο πρόγραμμα «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου».

 

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Εξοικονομώ 2023:

Δικαίωμα στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που διατηρούν -αναφορικά με το ακίνητο- κάποια από τα παρακάτω:

 • πλήρη κυριότητα
 • επικαρπία
 • ψιλή κυριότητα

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.

Σημαντικό: Οι δυνητικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων:

 • «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2»
 • «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
 • «Εξοικονομώ 2021»
 • «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους»

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ 2023».

 

 1. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή συμμετοχής στο Εξοικονομώ 2023:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι:

 • Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο (π.χ. τακτοποίηση αυθαιρέτων).
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 • Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ)
 • Φωτογραφίες των τμημάτων του ακινήτου στα οποία προτείνονται οι παρεμβάσεις (minimum 5 φωτογραφίες jpeg)
 • Δήλωση συμμόρφωσης αιτούντα – ιδιοκτήτη με τον κανονισμό De Minimis σε περίπτωση που το ακίνητο θα ενοικιαστεί ή ενοικιάζεται.
 • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε9, Εκκαθαριστικό)

 

 1. Επιλογή των δικαιούχων για υπαγωγή στο Εξοικονομώ 2023:

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ευπαθών οικονομικά δικαιούχων, όπως: νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και παλιές κατοικίες. Όσο μικρότερο το εισόδημα τόσο υψηλότερη η επιδότηση και αντίστροφα. Πιο αναλυτικά:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000€ ή οικογενειακό έως 10.000€ ορίζεται επιδότηση 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα ή 65% για δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση.
 • Για ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 10.000€ ή οικογενειακό από 10.000 έως 20.000€, ορίζεται επιδότηση 70% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα ή 60% για δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση.
 • Για ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 20.000€ ή οικογενειακό από 20.000 έως 30.000€ ορίζεται επιδότηση 55% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα ή 45% για δωρεάν παραχώρηση /ενοικίαση.
 • Για ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 30.000€ ή οικογενειακό από 30.000 έως 50.000€ ορίζεται επιδότηση 45% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνται ή 40% για δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση.
 • Για ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 30.000€ ή οικογενειακό περισσότερο των 40.000€ ορίζεται επιδότηση 40% για ιδιοκατοίκηση ή 40% για δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση.

 

 1. Ανώτατη Δαπάνη Εξοικονομώ 2023:

Έως 220€ / m2 ή 22.000€ ανά κατοικία.

Στην περίπτωση που όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μίας πολυκατοικίας υπαχθούν στο Εξοικονομώ 2023 μετά από αίτηση υπαγωγής για πολυκατοικίες (που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους αλλά και μεμονωμένα διαμερίσματα) τότε η αίτηση του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πριμοδοτείται με “bonus” +10% επιπλέον επιδότησης.

 

Γιατί να επιλέξω Vitextherm

Το VITEXTHERM είναι το πιο σύγχρονο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ελληνικού κλίματος και αποτελεί κορυφαία επιλογή για ποιοτικό αποτέλεσμα και ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Το σύστημα εφαρμόζεται με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα που προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, άριστη διαπνοή και ελαστικότητα. Το τελικό επίχρισμα χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού της VITEX δίνοντας στην όψη τη ζωντάνια και το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Το σύστημα συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και διασφαλίζοντας το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Πλεονεκτήματα της επιλογής VITEXTHERM:

Προστατέψτε και ανανεώστε την κατοικία σας με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm, εξασφαλίστε την αρχική σας επένδυση και θωρακίστε την περιουσία σας. Ποιότητα κατασκευής, μεγάλη διάρκεια ζωής, ικανοποίηση και τέλεια θερμομόνωση!

Δυνατότητα υποβολής

Δυνατότητα Υποβολής

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

 1. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης β) τα 200 Ευρώ/m² και γ) το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 28.000 Ευρώ.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση ένταξης ολόκληρης της πολυκατοικίας στο πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει η κύρια χρήση να είναι κατοικία. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας που περιλαμβάνουν και χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΝΕΟ Εξοικονoμώ-Αυτονομώ 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων, για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως

μέρος αίτησης σε πολυκατοικία),

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών προκύπτουν βάσει των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το "Εξοικονομώ 2021" θα ανοίξει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και μία (1) για πολυκατοικίες.

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Συντελεστές Θερμικής Αντίστασης - Προϊόντα Vitextherm

VITEXTHERM

 

Θερμική αντίσταση R (m²K/W)

Θερμομονωτικό υλικό

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mk)

>0,9

>1,8

 

 

ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού

VITEXTHERM EPS 80 WHITE

0,036

4cm

7cm

VITEXTHERM EPS 200 WHITE

0,033

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE

0,030

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS

0,030

3cm

6cm

VITEXTHERM EPS 100 WHITE

0,034

3cm

6cm

VITEXTHERM MINERAL WOOL

0,036

4cm

7cm

 

 

 

 

Επιδότηση

 

45 €∕m²

55 €∕m²

Πίνακες επιδότησης προγράμματος

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 

 

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

 

 

Το πρόγραμμα έχει ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:

 • 28.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία (διαμέρισμα/μονοκατοικία)

 

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

 

Τοποθέτηση-Αναβάθμιση Θερμομόνωσης:

Με στόχο τη θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή

εσωτερικά)

α) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα είτε ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη),

β) στην εξωτερική τοιχοποιία και στον φέροντα οργανισμό και

γ) στο δάπεδο είτε επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) είτε από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου που προκύπτει μετά την εφαρμογή της θερμομονωτικής στρώσης θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ.

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(i) Η εξωτερική θερμομόνωση δώματος, ανεστραμμένη ή μη, με τη δημιουργία στρώσης ρύσεων, τη στεγανοποίηση, το θερμομονωτικό υλικό, το γεωύφασμα και την τελική επικάλυψη (υποκατηγορία 2Α).

(ii) Η θερμομόνωση στέγης ή πλάκας κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, με τη δημιουργία στρώσης εξομάλυνσης και την θερμομονωτική στρώση (υποκατ. 2Β).

(iii) Η θερμομόνωση (εξωτερικά ή από την εσωτερική πλευρά) του λοιπού κελύφους, δηλαδή εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού και δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου, πλάκας δώματος από την εσωτερική πλευρά, με θερμομονωτικά υλικά και με επικάλυψη κατά περίπτωση οργανικό επίχρισμα ή ελαφρά πετάσματα π.χ. γυψοσανίδα (υποκατηγορίες 2.Γ1, 2.Γ2).

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια θερμομονωμένου δομικού στοιχείου, διαφοροποιείται ανάλογα τον τύπο του δομικού στοιχείου (δώμα, στέγη, τοιχοποιία/φέρων οργανισμός, δάπεδο), το είδος της τελικής επικάλυψης (επίχρισμα ή ελαφρύ πέτασμα) και τη θερμική αντίσταση του θερμομονωτικού υλικού.

 

 

Ορια Επεμβάσεων:

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο