Νεα Πιστοποιήση για το Συστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ECO-EPD ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ VITEXTHERM

 

Το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm, της Vitex διαθέτει πλέον περιβαλλοντική δήλωση EPD (Environmental Product Declaration), ένα πλήρες προφίλ περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Το αποτύπωμα του προϊόντος στο περιβάλλον υπολογίζεται σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα (ΕΝ-15804 & ISO 14025). Το ECO-EPD είναι μία επαληθευμένη από ανεξάρτητο αρμόδιο φορέα Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου υπεύθυνου brand παρέχοντας αξιόπιστες και μεθοδολογικά ελεγμένες πληροφορίες για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του συστήματος. Η ECO Περιβαλλοντική Δήλωση του συστήματος Vitextherm, βρίσκεται αναρτημένη στο International EPD® System και το ευρωπαϊκό ECO PORTAL  επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

 

Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τη γνώση και εξειδίκευση των ανθρώπων της εταιρίας και ταυτόχρονα μέσα από την ίδια ανάγκη της αγοράς για ποιοτικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Αποτελεί βραχίονα της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου Vitex και έρχεται να απαντήσει ουσιαστικά στην ανάγκη του καταναλωτή και επαγγελματία για ένα σύγχρονο, οικονομικό, εύκολο στην εφαρμογή σύστημα θερμομόνωσης. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm αποτελείται από πληθώρα υλικών δόμησης, μονωτικών υλικών, κονιαμάτων επικόλλησης και ενίσχυσης , επιχρισμάτων τελικών επιφανειών καθώς και πλήρη γκάμα παρελκόμενων.

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο